Urošš POTOČNIK     Akademski slikar

Click here to edit subtitle

CV

(SLO)

UROŠ POTOČNIK


Rojen leta 1974 v Slovenj Gradcu. Leta 1994 končal srednjo šolo za steklopihalca/steklarski tehnik v Rogaški Slatini. Leta 2006 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani smer slikarstvo. Leta 2012 opravi magistrski študij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani ("Fotoslika"). Živi v Belih vodah nad Šoštanjem.


Leto in kraj rojstva: 1974 Slovenj Gradec (Slovenija),

Kraj bivanja in ustvarjanja: Bele Vode (3325 Šoštanj-Slovenija),Področja delovanja:

Slikarstvo, Fotografija, Video, Znanstvena Ilustracija, Glasba: Nois rock, alternativna, eksperimentalna.(ENG)

UROŠ POTOČNIK 


He was born 1974 in Slovenj Gradec. In 1989 he enrolled in technical school for glass craft and design in Rogaška Slatina in order to become a professional glassblower. In 2006 he graduated at the Academy of Fine Arts of the University of Ljubljana – painting. In 2012 he graduated , Master’s degree studies (»Photopainting«) in Fine Arts, University of Ljubljana, Academy of Fine Arts and Design, Department of painting. He lives and work in Bele vode, Šoštanj.Year and place of birth: 1974 Slovenj Gradec (Slovenia),

Place of residence and work: Bele vode (3325 Šoštanj-Slovenia),


Fields of activity:

Painting, Photography, Video, Scientific Illustration, Music: noise rock, alternative, experimental.(SLO)

Nagrade:


2002 »Boomerang« UP 2002 (za glasbo)              
2005 Nagrada Akademije za likovno umetnost, za izjemne študijske dosežke 2003/2004
2006 Študentska Prešernova nagrada za slikarstvo
2006 Nagrada za Študentsko grafiko, Slovenske Grafične bienale Novo mesto

Izbor samostojnih razstav:

2014 »Mreža«, MSUM (Prepih), Ljublana 

2013 »3POJAU«, Galerija Plevnik – Kronkowska, Celje

2012 »Jump«, Muzej Velenje, Velenjski grad.

2012 »DEFAULT – ERROR«, galerija Velenje, Velenje
2011 »SLOVENKA«, »NA PORAVILU«, galerija KAPSULA, Ljubljana
2009 »Der Balloneffekt« der Retzhof, Leibnitz 
2008 galerija KAPSULA, Ljubljana
2007 »Photopainting« galerija Velenje, Velenje
2007 »Photopainting«, mestna galerija Šoštanj, Šoštanj
2006 »Photopaintin«, Galerija sodobne umetnosti Celje

Izbor skupinskih razstav:

2014 »UMETNOST OSVOBAJA« galerija EQURNA, Ljubljana

2012 »20 za 15«, galerija Kapsula in galerija P74, Ljubljana

2010 »SLIKE Z RAZSTAVE« galerija EQURNA, Ljubljana
2010 »U3« Moderna galerija Ljubljana
2009 »Essl award 09«, Wien
2009 »Essl award 09«, Ljubljanski grad, Ljubljana
2008 »Exsistence in painting« Gallery Velenje, Velenje
2008 »Klimawandel–Zeitwandel«, Kunstlerhaus, Grazz
2008 »Multi, inter, neo, trans«, gallery Miklova hiša, Ribnica
2007 Alt_cph – Copenhagen, Alternative Art Fair 2007, Copenhagen
2007 »Akvarijske ribe«, galerija Velenje, Velenje
2007 »Fresh Europe« Kogart Gallery, Budapest
2005 »AL-U4«, Ljubljanski grad, galerija S, Ljubljana


(ENG)

The selection of solo exhibitions:


2014 »Net«, MSUM (Prepih), Ljublana

2013 »3POJAU«, Gallery Plevnik - Kronkowska, Celje

2012 »Jump« , Museum of Velenje, Velenje

2012 »DEFAULT – ERROR«, Gallery Velenje, Velenje

2011 »SLOVNIAN GIRL« & »ON REPAIR«, CAPSULE Gallery, Ljubljana

2009 »Balooneffect«, der Retzhof, Leibnitz

2007 »Photopainting«, Gallery P74, Ljubljana

2007 »Photopainting«, Gallery Velenje, Velenje

2007 »Photopainting«, City Gallery Šoštanj, Šoštanj

2006 »Photopainting« , Gallery of Contemporary Art Celje, Celje


Selected group exhibitions:


2014 »KUNST MACHT FREI« EQURNA Gallery, Ljubljana

2012 »20 for 15«, Capsule Gallery and Gallery P74, Ljubljana

2010 »Paintingd of an Exhibition«, Equrna , Ljubljana

2010 »U3«, Museum of Modern Art Ljubljana, Ljubljana

2009 »Essl Award 09«, Essl Museum, Wien

2009 »Essl Award 09« , Ljubljana Castle , Ljubljana

2008 »Exsistence in Painting«, Velenje Gallery, Velenje

2008 »Klimawandel – Zeitwandel« Kunstlerhaus , Grazz

2008 »Multi , Inter , neo , trans«, Miklova hiša Gallery, Ribnica

2007 »Alt_cph - Copenhagen Alternative Art Fair 2007«, Copenhagen

2007 »Aquarium fish«, Velenje Gallery, Velenje

2007 »Fresh Europe«, Kogart gallery, Budapest

2005 »AL- U4«, Ljubljana Castle Gallery, Ljubljana